Què és el que està passant amb el batxillerat?

118 vistas

Per  J. Llurba

Les reformes són necessàries o no

El que està passant és que fa cosa d’un any dues professores van decidir començar un moviment anomenat #canviemelbatxillerat, que fins avui ha aconseguit que s’apunti al moviment el Departament d’Ensenyament, docents i alumnes. Això servirà per a fer que el batxillerat sigui un lloc més moderable, competencial, vivencial i útil per als alumnes i no només un camí cap a la universitat.

Una de les “reformes” que hi haurà és que el curs passarà de ser de 3 modalitats a 4, cosa que vol dir que si fins ara hi ha hagut l’àmbit artístic, el cientificotecnològic i un humanístic/social, ara se n’afegirà una quarta modalitat: la general, que donarà l’oportunitat de fer matèries de diferents camps i anar definint en el transcurs del temps la formació; a part, les altres tres també seran flexibles. Una altra reforma que s’ha previst fer és que es valoraran els aprenentatges que l’alumne faci fora de l’institut, com ara llengües o experiències en entitats; a més, la gent que necessita més temps tindrà l’oportunitat de fer els dos cursos que es fan ara de batxillerat en tres anys, cosa que ara només passa d’una manera excepcional.

Tot aquest projecte es vol fer per diferents raons, primer de tot perquè el sistema d’aprenentatge del batxillerat és així des del 2008, i des d’aquell any fins a l’actualitat hem evolucionat molt, i es pensa que és moment de canviar-lo encara que només sigui una mica. Una altra raó és que el professorat s’ha adonat que els alumnes que l’estan cursant es troben angoixats, sense motivació, ja que diuen que tenen molts exàmens, molts deures i no poden fer les activitats que els agraden a fora de classe. A més, en moltes ocasions es considera que és una etapa on el que fas és molt memorístic i sobretot molt repetitiu; o sigui, és un estudi que no és per aprendre sinó per passar unes proves, les PAU. De fet, segons les últimes dades, el curs passat, dels més de 49.000 alumnes de primer de batxillerat, gairebé 10.000 no van fer el pas a segon; més de 3.000 perquè van repetir curs, i més de 3.700 perquè van canviar a l’FP.

Hi ha escoles que ja estan començant a fer algunes coses, com per exemple l’escola Fedac Manresa. La seva proposta es fa anomenar Batxillerat Pro. La seva peculieritat és la de ser un batxillerat que no està només enfocat per a fer les PAU i anar a la universitat, sinó que també es vol centrar en la gent que després vulgui fer un cicle superior. S’han adonat que els estudiants prefereixen fer un cicle mitjà abans que un batxillerat per anar a un cicle superior, perquè es diu que el batxillerat és molt complicat. La intenció que tenen és que aquest canvi estigui enllestit cap a la primavera del 2022, perquè pugui entrar en vigor aquell mateix setembre, és a dir, a l’inici del curs 22-23.

El más reciente de Blog

El racismo en España

Per Abatallers LAS ROZAS REPORT La desigualdad y las conductas racistas continúan existiendo en la sociedad