La Sandra Benaiges impartint classe a una favela del Brasil

Què pensen els alumnes de 3r d’ESO de l’institut Caterina Albert sobre els drets dels infants?

9 vistas

S’ha fet una enquesta amb l’objectiu de saber què és el què pensen i creuen els joves sobre aquest tema

El dilluns 7 de Juny unes alumnes de l’institut Caterina Albert van sortir a
fer unes quantes preguntes als seus companys de 3r d’ESO sobre els drets
dels infants.

De les respostes obtingudes es pot concloure que els drets no són iguals per
a tots i totes. L’alumnat manifesta que els nens tenen més drets que les nenes i també es pensa que no tenen els mateixos drets els nens de tot el món. Però cal tenir present que els drets de les persones estan recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans, independentment de l’edat i el sexe.

Altrament, els nens mereixen un tracte especial atenent a la seva vulnerabilitat. Cada país té les seves diferents lleis i, per desgràcia en alguns d’ells no estan considerats els drets dels infants.

En l’enquesta 2 de cada 17 persones se senten vulnerades cap als seus drets, i 7 de cada 17 persones se senten de vegades vulnerades, la resta diuen estar bé.

La majoria de persones enquestades va considerar que aturar que l’aprenentatge del jove o nen en els temes d’estudis influeix negativament, ja que el maltractament a un nen, o la violència en qualsevol forma, pot danyar seriosament el seu desenvolupament i implicar repercussions a llarg termini.

Aquestes enquestes han deixat veure que els alumnes de l’institut Caterina
Albert no coneixen els seus drets com a infants. Per altra banda a diferència
d’altres països els seus drets sí que es compleixen.

Per: Wesly Saray Ferrufino Suarez, Nicole Cejas Vargas, Isabel Caro de l’Institut Caterina Albert

El más reciente de Blog

Uns boscos diferents

Aina. C, Yaisa. F, Natalie. M i Lilit. K Com afecta l’emergència climàtica a les plantes

L’escalfament global

Ignacio, Alex, Dominique i Diego L’escalfament global consisteix en la pujada de temperatures al nostre planeta.