L’aire que respirem

64 vistas

Fet per: Mateo Soler, Adriana Sánchez, Miquel Jarque i Alba Martín de l’Institut Caterina Albert

Salut explica que reduint la contaminació atmosfèrica evitaríem la mort de més de quatre-centes persones a l’any

Segons les dades que ens proporciona l’informe d’avaluació de la qualitat de l’aire presentat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, s’entén que la mortalitat atribuïble a la contaminació atmosfèrica és causada per una exposició continuada als contaminants generats pel trànsit que circula per Barcelona. Tal informe ens presenta que durant l’any 2018 a Barcelona, van morir de forma prematura 351 persones a causa de la contaminació atmosfèrica.

Se sap que els principals causants d’aquestes morts són els vehicles motoritzats, els quals desprenen diòxid de nitrogen (NO2), al qual el 48% de la població estan exposats diàriament malgrat que als valors superiors recomanats per l’OMS (Organització Mundial de la Salut).

Els càlculs revelen que des de l’any 2010, un total de 3.749 persones han mort a Barcelona a causa de l’exposició diària a aquestes partícules. Els efectes principals es produeixen en el circuit respiratori i cardiovascular. Aquests efectes s’apliquen en col·lectius vulnerables com la gent gran, les dones embarassades o els infants.

Així, durant els dies laborals, els registres de NO2 de les estacions que mesuren la qualitat de l’aire de Barcelona revelen que són més elevats que els que es registren durant els caps de setmana. Tot i això, l’informe manifesta que els dissabtes i els diumenges els valors mitjans de NO2, PM10 i PM2,5 són superiors als que recomana l’OMS.

Mitjançant el transport públic, es pot minimitzar les emissions contaminants i l’ocupació de l’espai públic. Si es viatja amb tren, metro o tramvia, la contaminació és nul·la. La mobilitat és molt eficient energèticament, i la freqüència i la velocitat són elevades quan se circula per rutes dedicades. Amb autobús hi ha més de 100 línies, 28 de les quals tenen un alt rendiment i velocitat, que poden transbordar a la ciutat, i hi ha línies metropolitanes que connecten amb ciutats veïnes.

Sempre que es viatja a peu o en bicicleta es contribueix també a un aire més net i saludable i a reduir l’ús de l’espai públic. Barcelona té 1.000 quilòmetres de carrils bici, entre el carril bici aïllat, el carrer número 30 i el carril únic de plataforma. També hi ha un sistema públic compartit de bicicletes-Bicing, amb 7.000 bicicletes i més de 400 estacions de bicicletes electromecàniques a tota la ciutat.

S’ha fet una enquesta als alumnes de 1r i 3r d’ESO per veure com venen a l’institut cada dia, si caminant, en bici, en patinet elèctric, en transport públic o vehicle privat. Aquests han estat els resultats:

Gràfic de respostes de Formularis. Títol de la pregunta: Com us desplaçeu per venir a l'institut?. Nombre de respostes: 154 respostes.

En l’enquesta es pot veure que el 67,6% dels i les alumnes venen a l’institut a peu, mentre que un 19,4% utilitzen el transport públic. Només un 0,7% venen en bicicleta, mentre que un 5,3% venen en vehicle privat i un 4,6% en altres. Per últim, es pot veure que un 2% arriba en patinet elèctric. Hi ha molts dubtes sobre els patinets elèctrics, sobre si contaminen o no. La resposta és NO, els patinets elèctrics NO contaminen en desplaçar-se com els vehicles privats.

Evidentment, al portar incorporat un motor elèctric, els patinets i les bicicletes elèctriques no emeten gasos nocius a l’atmosfera. Els responsables de la contaminació són els vehicles propulsats per un motor de combustió interna, que deixen anar partícules de diòxid de carboni (CO2) mentre funcionen.

El más reciente de Blog

El racismo en España

Per Abatallers LAS ROZAS REPORT La desigualdad y las conductas racistas continúan existiendo en la sociedad