És la menstruació un tema tabú?

28 vistas

Fet per: Alba Bernat, Roser López i Carla Pérez

STM Report

Alumnes de segon d’ESO del col·legi Sant Miquel dels Sants afirmen la necessitat de poder parlar de tot per aconseguir una societat més lliure 

Actualment, el terme “tema tabú” és un concepte que emmarca un seguit de mots els quals tenen l’objectiu de ser evitats en una conversa per a la societat. Però, realment, quan un mot comença a ser tabú? Per què la societat l’aïlla i li aplica una connotació majoritàriament negativa?  

Realment els mots tabú podrien deduir-se com al resultat de mentalitats més aviat conservadores. Un exemple en seria la menstruació. La pregunta, però, és:“Es manté encara la menstruació com a tema tabú en les generacions més joves?”. 

Un dels alumnes sent entrevistat

A partir de la col·laboració de 10 alumnes de segon d’ESO del col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic s’extreu una conclusió de cara al dubte i, conseqüentment, si un dels temes tabú més reconegut  ho és considerat, quanta informació en tenen i com creuen que hauria d’evolucionar com a tema tabú a la societat. 

És la menstruació un tema tabú? 

D’aquesta manera, primerament, se’ls hi va preguntar si ells, personalment, creuen que la menstruació és un tema tabú en general. Tots els entrevistats van contestar afirmativament, fet el qual clarifica que en global es considera un tema poc parlat. Tot i això, molts van afegir, que malgrat que s’entén d’aquesta manera per a la societat, alguns no ho veuen personalment així, i d’altres creuen que aquesta concepció de la menstruació hauria de canviar. Àudio corresponent a: Creus que la regla és un tema tabú?

Àudio corresponent a: Creus que la regla és un tema tabú?

En aquest sentit, se’ls hi va demanar si ells en parlen amb normalitat del tema, pregunta a la qual la gran majoria va contestarafirmativament. De totes maneres, en algun cas hi va haver una mica de dubte amb respostes com: “Depenent del lloc, quan i amb qui”, “A vegades sí, però normalment no, perquè hi ha molta gent que no vol parlar d’això, però, normalment, a vegades sí” i “Bé, depèn, a classe o, bé, jo crec que sí”. 

Àudio corresponent a: En parles amb normalitat del tema?

Hi ha desinformació del tema? 

Dos dels alumnes sent entrevistats

La següent de les preguntes, tenint en compte què havien contestat a l’anterior, va ser: “Creus que hi ha desinformació general sobre el tema?”. De nou les respostes van ser en gran pes afirmatives, afegint en un parell de casos: “S’hauria de parlar més a l’escola d’això, perquè la gent s’informi més” i “Crec el mateix, que s’ha de parlar molt més a l’escola.” 

Àudio corresponent a: Creus que hi ha desinformació general sobre el tema?

Després d’haver afirmat la falta d’informació a la societat es va prosseguir preguntant si ells creuen que n’estan ben informats. En aquest cas hi va haver més variabilitat de respostes. Destaquen les respostes com: “Sí, però segur que hi ha alguna cosa que ens podrien explicar millor” i “Jo crec que sí, però no tan bé com les noies, perquè les noies com que ho viviu”. 

Àudio corresponent a: Creus que n’estàs ben innformat

Se n’hauria de parlar més? 

A partir de les seves respostes se’ls hi va fer una última pregunta de cara a si creuen necessari parlar-ne i informar-ne més i, per tant, trencar la relació entre la  regla i els temes tabú. Tenint en compte que anteriorment ja havien explicat que creien que s’hauria de normalitzar més en l’àmbit escolar, les respostes van ser de nou afirmatives. En un cas es va afegir: “Jo crec que s’hauria d’especificar tot molt més per tots. O sigui a part de les noies, que els nois també sabessin què és realment”, seguit d’un “Exacte, que no es prengués com una cosa només de noies”. 

Àudio corresponent a: Creus necessari parlar-ne i informar-ne més?

Test sobre quant se sap respecte la menstruació 

Finalment, se’ls hi va fer un test de quatre preguntes per saber quant sabien sobre la menstruació. Les preguntes eren les següents: 

  • A partir de mostrar als entrevistats una copa menstrual se’ls hi preguntava: Quin és l’objecte que es mostra a la foto? 
  • Quines són les zones doloroses o els símptomes de la menstruació? 
  • Tenint en compte que cada menstruació i a cada dona no li dura el mateix, quina és la mitjana de quant dura? 
  • Quin cost creus que té aproximadament el material de la menstruació? En aquest sentit, creus que és car o no? 
Un altre dels alumnes sent entrevistat

De cara a les respostes, la gran majoria de preguntes van ser contestades correctament, a banda d’alguns errors que es van cometre.  

Àudio corresponent a: Quant saps respecte a la menstruació?

De totes maneres, és clar que, tal com assenyalen els entrevistats, la menstruació és un tema considerat tabú, que realment no hauria de ser comprès com a tal. 

És rellevant entendre que l’assimilació del concepte com a normal és possible en una societat en què s’eduqui i s’informi a les generacions joves de la menstruació des de la seva pubertat, per tal que, com declara un dels entrevistats “puguem ser més lliures a l’hora de parlar”. 

El más reciente de Blog

El racismo en España

Per Abatallers LAS ROZAS REPORT La desigualdad y las conductas racistas continúan existiendo en la sociedad