Qanon, the new conspiracy theory in USA

Did you know democrats have a pedophile network? Well, many people that believes in this idea might be supporters of the Qanon movement, which is a fake conspiracy theory Let’s start with

/

Com fer una entrevista

L’entrevista és un dels gèneres periodístics que es caracteritza per ser una conversa entre el periodista i una o més persones. També trobem altres gèneres en els quals la conversa és important, com serien la notícia i el reportatge. Normalment, aquesta conversa que es dóna a

/

Com fer una notícia

La notícia és un fet nou i d’actualitat, que afecta un gran nombre de persones, és a dir, és d’interès general. Aquest és el gènere periodístic informatiu per excel·lència, la base del

1 2 3 28