Carrera free covid #correquenotepilleelbicho

El centre IES Henry Matisse ha proposat la segona carrera voluntària en la qual cada persona corre pel seu compte. Notícia elaborada per: Aya Khattab, Victoria Pérez, Solangel Rodríguez i Diego Fayos.