Com ens afecta el canvi climàtic?

Fet per: Miguel Gareca, Edgar Ferreiro, Andy Martinez, Maya Trouvat de l’Institut Caterina Albert

Quines conseqüències té l’escalfament global sobre les persones, en la salut i en els comportaments de la societat

El canvi climàtic, o emergència climàtica ha estat durant molts anys negligit, quan hi vam posar atenció, ens vam centrar sobretot en la biodiversitat, els animals i les plantes. Però no vam ser conscients de la repercussió que podia tenir sobre nosaltres. 

Des del 2010, hi ha hagut investigacions, sobre el canvi climàtic i les persones. Per aquest motiu, hem volgut investigar i saber com ens afecta aquest canvi, en salut i en societat. 

Salut 

L'escalfament global ha causat molts problemes de salut i moltes malalties que abans estaven en minoritat. Directament o indirectament, es destaca una gran varietat de conseqüències per la salut. Segons el Grup intergovernamental d’Experts sobre el canvi climàtic, la variabilitat i el canvi de clima causen defuncions i malalties degudes a desastres naturals tals com: onades de calor, inundacions i sequeres. També hi ha moltes malalties sensibles als canvis de temperatura i a la pluja.

Algunes de les més comunes són per exemple el paludisme i el dengue, però també altres causes de mortaldat com la malnutrició i les diarrees. L’escalfament global està contribuint a la càrrega mundial de mortalitat de la qual es preveu que contribueixi en un augment en un futur proper. 

Les malalties que pot causar depenen de la conseqüència natural que les provoca. Podem trobar augments de temperatura que produeixen lesions, impactes sobre la salut mental o insuficiències cardíaques.

També trobem un augment del nivell del mar, que causa al·lèrgies respiratòries, asma o còlera. 

Per últim, hi ha un augment del nivell de CO2, que influeix en la desnutrició diarrea. 

Les repercussions sobre la salut humana no es reparteixen de manera igualitària. Són vulnerables els petits països en desenvolupament, les zones àrides de muntanya, les zones costaneres molt poblades i els estats insulars. Aquest problema mundial, avui en dia s’intenta resoldre. Però el món no sempre contribueix. Un exemple seria Japó.

Aquest país ha aprovat una llei que permet abocar l’aigua de la central nuclear Fukushima, que va patir un accident al 2011, al mar. Aquesta situació ha generat polèmica envers dues posicions, d’una banda, el govern japonès, que ha assegurat que el procés de descontaminació i abocament, defensa que no hi ha cap problema de seguretat i preveu que els treballs comencin el 2023.

No obstant això, la decisió ha desagradat a grups ecologistes i als habitants dels municipis propers a Fukushima, que tenen por que aquests abocaments alterin el medi ambient i les espècies de la zona. A més a més Xina i Corea del Sud han manifestat el seu desacord amb la decisió.

Societat 

El canvi climàtic es nota de múltiples maneres, sequeres, precipitacions torrencials i inundacions; és un promotor en la migració de persones, ja que les persones fugen per sobreviure als desastres naturals a la cerca d'oportunitats en millors condicions. 

La companyia d'investigació de mercats Ipsos va fer una enquesta a diferents països: “¿Emigren més les persones com a conseqüència de la violència, de les guerres o com resultat de desastres climàtics i meteorològics?” Gairebé la meitat de la població enquestada (43%) per a la realització d’aquest sondeig, pensen que els conflictes i les guerres són la principal raó dels desplaçaments, davant el 32% pensen que els desastres relacionats amb el clima i el temps són la principal raó d’emigració.

Dels 30 països enquestats, només el Estats Units , el Japó, la Xina, França i Rússia, es mostren més propensos a dir que el canvi climàtic és la causa dels desplaçaments. En el cas d'Espanya, un 43% de ciutadans comparteixen l'opinió global a l'afirmar que aquestes migracions són producte de conflictes polítics, davant el 26% que sí que considera que tenen relació amb els desastres climàtics desastres naturals i efectes del canvi climàtic.