/

Els errors més comuns que comet la gent quan escriu en català

La gent sovint comet molts errors ortogràfics, aquí n’explicarem uns quants perquè pogueu millorar i ser més conscients a l’hora d’escriure.

1-EL PERQUÈ I PER QUÈ:

S’utilitza per quècom a interrogatiu, com per exemple:

                 Per què vols anar al parc? 

o també com a relatiu, ex:

                No sé per què no se m’engega el cotxe. (per quina raó)

S’utilitza perquè per al final o causal de l’acció (és una conjunció), ex:

                 Plora perquè té gana

                Regueu les plantes perquè així creixin

I també com a substantiu, el perquè, ex:

                 El perquè de tot plegat…

2- EL COMPLEMENT DIRECTE NO PORTA “A”

Com a norma general el complement directe no porta preposició quan va darrere del verb, però hi han excepcions:

-Davant d’un complement directe duplicat per un pronom feble de primera o segona persona del plural. Per exemple:

                           Sempre ens avisen als mateixos

-Davant d’un complement directe posposat al complement de règim. Ex:

          Va voler convèncer d’acceptar aquell tracte al seu germà. 

-Davant d’alguns quantitatius com molts, pocs, bastants, uns quants, uns, uns altres, etc. Ex:

                           La carta va sorprendre a molts

Però hi ha casos en els que la preposició a és opcional:

-Davant de cadascú, algú i qualsevol

                          Busca (a) algú que pugui fer la feina

-El interrogatius que fan referència

3- EL QUÈ I EL QUE

Un dels errors ortogràfics més freqüents en català és l’ús erroni del què i el que

El “que” sense accent s’utilitza per introduir una frase subordinada. Ex:

M’agradaria que m’ajudessis en això.

El “què”amb accent s’utilitza com a interrogatiu. Ex:

Què t’agradaria fer avui?

4- SER, ESTAR I HAVER-HI

Ser s’utilitza quan el subjecte aporta informació coneguda i haver-hi quan no és coneguda. Quan parlem de la localització usem estar. Ex:
Estic a casa               Hi ha tovalloles netes           Ets a l’escola?

5- DEGUT A , CAUSA DE

En la frase “ ens vam quedar sense pati degut a la seva contestació” en aquesta frase es incorrecta dir “degut a” ja que en català  no s’utilitza en sentit de “acusar”, seria correcte posar “per culpa de” ,” gràcies a” , “ ja que”…

Desde que van actualitzar las normes ortográfiques en l’any 2016 està ben dit “degut” com a participi del verb “deure” com en aquesta frase: “ La seva bona qualificació va ser degut al seu esforç

6- TANT, TAN

Tan és un adverbi. S’escriu davant d’un adjectiu o d’un adverbi i s’utilitza per modificar adjectius. Ex:

És tan maca que tots la miren.

Tant pot ser un adjectiu (acompanyant a un nom), un adverbi, o un pronom (complementa el verb). Ex:

Adjectiu: Fa tant de temps que ja no me’n recordo.

Adverbi: No t’hauries d’esforçar tant.Pronom: No n’havia vist mai tantes!

Laura Ponsirenas, Carla Forcadell, Laia Montero